Årsmøter i Oddersjaa

Det er årsmøtetid i klubben, og alle gruppene skal avholde årsmøter før hovedklubbens årsmøte som blir 21. mars.

2018-02-24
Jo Vegard Aardal

Årsmøtene avholdes på disse datoene:

  • Hoppgruppa: Onsdag 28. februar
  • Langrennsgruppa: Tirsdag 6. mars
  • Orienteringsgruppa: Onsdag 7. mars
  • Hovedklubben: Onsdag 21. mars

Alle årsmøtene starter kl. 18.