Årsmøte i orienteringsgruppa - tirsdag 16. mars kl. 19

Det innkalles til årsmøte i orienteringsgruppa tirsdag 16. mars kl. 19.00. Årsmøtet blir digitalt i år. Sakspapirene er lagt til.

2021-03-10
Jo Vegard Aardal

Påloggingslenke her: Bli med i Microsoft Teams-møte

Hvis du ønsker en innkalling med lenke til møtet, send en e-post til orientering@oddersjaa.no

Det er ikke nødvendig å ha Teams installert på PCen. Den kan åpnes i en oppdatert nettleser.

Sakspapirer kan lastes ned her.

 

Dagorden for årsmøtet:

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

2. Valg av møteleder og referent.

3. Godkjenning av fullmakter.

4. Valg av to personer til å underskrive protokollen.

5. Styrets årsberetning for 2020 inkludert Kartkomiteens årsrapport.

6. Årsregnskap for 2020.

7. Budsjett for o - gruppa for 2021.

8. Innkomne forslag.

9. Valg

 

Hilsen styret.

Jo Vegard Aardal

Mobil 975 70 221