Årsmøte i orienteringsgruppa tirsdag 19. mai kl. 20

Det ordinære årsmøtet ble utsatt pga koronarestriksjoner. Med lettelser i restriksjonene kaller vi nå inn til nytt ordinært årsmøte tirsdag 19.mai kl 20.

2020-05-14
jovegard
 

Årsmøtet blir på klubbhuset, men det blir også anledning til å delta digitalt.

Påloggingslenke her: Bli med i Microsoft Teams-møte

Det er ikke nødvendig å ha Teams installert på PCen. Den kan åpnes i en oppdatert nettleser.

Sakspapirer og årsberetning kan du laste ned her.

 

Dagorden for årsmøtet:

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

2. Valg av møteleder og referent.

3. Godkjenning av fullmakter.

4. Valg av to personer til å underskrive protokollen.

5. Styrets årsberetning for 2018 inkludert Kartkomiteens årsrapport.

6. Årsregnskap for 2018.

7. Budsjett for o - gruppa for 2019.

8. Innkomne forslag.

9. Valg

 

Hilsen styret.

Jo Vegard Aardal

Mobil 975 70 221