Utsatt: Årsmøte i orienteringsgruppa

Orienteringsgruppa i Oddersjaas årsmøte utsettes på ubestemt tid.

2020-03-03
Jo Vegard Aardal

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av dirigent og referent
  • Godkjenning av fullmakter.
  • Valg av 2 personer til å signere protokollen
  • Styrets årsberetning for 2019
  • Regnskap 2019
  • Budsjett 2020
  • Innkomne forslag
  • Valg.

Innkomne forslag må være sendt til jv.aardal@icloud.com innen onsdag 11. mars.

Velkommen til årsmøte i o-gruppa!

O-styret