Førstehjelpskurs tirsdag 12. november!

Oddersjaa inviterer til tre timers førstehjelpskurs med hjerte/lungeredning, opplæring i bruk av hjertestarter og om bevisstløshet ved sykdom og ulykker, symptomer, årsaker og behandling

2019-10-27
Oddersjaa
Tid og sted: Tirsdag 12. november kl 17 i Donnhuset.
 
Kursleder er Terje Refsnes fra Sørlandets Førstehjelpsundervisning.
 
Kurset er obligatorisk for trenere. Viktig at aktive og ledere også melder seg på. Begrenset antall. 
 
Påmelding til Tor Mjaaland, tlf 982 48500: mail: tor.mjaaland@fvn.no innen fredag 8. november.
 
Kursleder sier følgende:  Førstehjelp og bruk av hjertestarter er ikke vanskelig, men det viktige er å gjør de rette tingene til rett tid. Det handler om å være trygg.
 
Det blir utstedt kursbevis til hver enkelt deltaker for gjennomført kurs