Oddersjaa SSK Styre

Oddersjaas styre består i 2017 av

Nils Vidar Stray, leder
Per Rune Omfjord, nestleder og leder langrennsgruppa
Nina Gjærum Reinhardt, styremedlem
Jon Grindland, leder Hoppgruppa
Frank Glad Balchen, leder o-gruppa

Jo Vegard Aardal, varamedlem

Daglig leder i klubben er:
Tor Mjaaland (post@oddersjaa.no)