Politiattest

Fra og med 1. januar 2009 er det krevd politiattest for alle med oppgaver i idretten som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

Alle ledere, trenere og andre som er i kontakt med barn og ungdom i Oddersjaa SSK må søke om, og fremlegge, ny Politiattest. Det er pliktig å fremlegge attest.

Tidligere innleverte attester er ikke lenger gyldige. Ny attest er gyldig i 3 år fra utstedelse.

Slik søker du

Gå inn på denne siden hos politiet, følg beskrivelsen, søk og levér ny attest så snart som mulig. En del har ennå ikke levert etter ny ordning. Vi ber om at dette gjøres snarest. Du trenger MinID eller BankID for å logge inn.

Du trenger denne bekreftelsen fra klubben: Bekreftelse politiattest.pdf (fungerer best på PC og Mac, ikke så godt på mobil og nettbrett. Du kan fylle ut bekreftelsen og laste opp når du søker).

Er noe uklart, kontakt Daglig leder Tor Mjaaland; tor.mjaaland@fvn.no