jovegard 2018-01-09 19:54:51

Oddersjaas historie

Historien til Oddersjaa er en historie om ildsjeler som har ivret for idretten siden før bilen ble oppfunnet. At mange av aktivitetene har mildt sagt vanskelige treningsforhold på Sørlandskysten gjør prestasjonen enda større.

Oddersjaa er verdens eldste ski- og skøyteklubb som har vært i kontinuerlig drift helt siden stiftelsen. Klubben ble stiftet 8.mars 1875 med navnet Christianssands Skøite-og Skiklub.

Mot slutten av 1800-tallet ble Oddersjaa tilføyd slik at navnet ble Kristiansands Ski- og Skøiteklubb Oddersjaa, etter hvert vanligvis forkortet til SSK Oddersjaa. Det første rennet i klubbens hoppbakke, Klappane, gikk i 1877. Bakken har vært i bruk helt siden den gang. Den er derfor verdens eldste hoppbakke som fremdeles er i bruk.

Oddersjaa har i sin lange historie hatt mange forskjellige idretter på programmet. Håndball, sykling, basketball og hjertetrening er bare noen av idrettene, men hele tiden har de tradisjonelle vinteridrettene som ski og skøyting vært blant klubbens kjernevirksomhet.
Orientering ble tidlig en naturlig del av klubbens aktiviteter og er fortsatt en viktig idrett for klubben. En gruppe driver med pigging for bevegelseshemmede. En annen gruppe driver med turskøyting, og Oddersjaa har et aktivt løypeutvalg som vedlikeholder løypene i Bymarka øst og vest for Setesdalsveien.

For de som ønsker å lese mer om pionérene i Oddersjaa og hva de gjorde anbefaler vi jubileumsboka som ble skrevet til 125 års jubiléet i 2000. Den kan blant annet kjøpes i Oddersjaas klubbhus.