Smitteveileder for KM rulleski

Vi har sammen med Vindbjart laget en smitteveileder for KM rulleski. Veilederen er godkjent av kommunelegen i Vennesla og den vil bli lagt ut i Sportsadmin og sendt ut til klubbene.

2020-09-03
Oddersjaa