Velkommen på årsmøtet tirsdag 26. mai!

Vi ønsker oddersjaaere velkommen til årsmøtet i klubben tirsdag 26. mai kl 18. Årsmøtet holdes i Donnhuset slik at vi får den nødvendige avstanden mellom de fremmøtte.

2020-05-21
Tor Mjaaland

På agendaen står blant annet godkjenning av årsberetning, årsregnskap, budsjett og valg av nytt styre. I tillegg blir det utdeling av utmerkelse for stor innsats i klubben. Årsmøtet skulle egentlig vært avholdt i slutten av mars, men ble utsatt da Norge ble "stengt ned". Her er lenker til årsmøtepapirene: 

Agenda Årsmøtet 2020

Budsjett 2020 - Oddersjaa langrenn

Årsberetning langrennsgruppa 2019

Årsrapport kartkommiten 2019

Budsjett 2020 mai - Oddersjaa langrenn

Årsberetning o-gruppa 2019

Budsjett Oddersjaa Hovedklubb 2020

Revisjonsberetning 2019

Org plan oddersjaa 2020

Oddersjaa Samlet regnskapsoversikt 2019

Lov Ski og Skøiteklubben Oddersjaa

Hovedstyrets årsberettning 2019