Årsmøtene i Oddersjaa utsettes

Årsmøtene i gruppene og hovedklubben som skulle vært avholdt de neste to ukene utsettes. 

2020-03-13
jovegard

På grunn av oppfordringen fra helsemyndighetene om å avlyse arrangementer, har Oddersjaa bestemt seg for å utsette årsmøtene.

Norges idrettsforbund har normalt en frist for å avholde årsmøter innen utgangen av mars måned. På grunn av korona-situasjonen har forbundet utsatt denne fristen til 15. juni i år. Oddersjaa vil avholde disse årsmøtene så snart det anses som forsvarlig, men kan ikke si noe om når dette blir.

Vi oppfordrer imidlertid til å komme med forslag til kandidater til styrene i de tre gruppene og i hovedstyret. Forslag kan sendes til valgkomiteens leder Jo Vegard Aardal på denne mailadressen: orientering@oddersjaa.no.