Utsatt : Årsmøte i Oddersjaa Langrenn

Årsmøte i langrennsgruppa i utsettes på ubestemt tid. Men kom gjerne med innspill.

2020-02-24
Oddersjaa

Innspill kan sendes til langrenn@oddersjaa.no.

Saksliste:
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av dirigent og referent
Godkjenning av fullmakter.
Valg av 2 personer til å signere protokollen
Styrets årsberetning for 2019
Regnskap 2019
Budsjett 2020
Innkomne forslag
Valg.

Innkomne forslag må være sendt til langrennsmailen innen 02.mars