Ang betaling av medlemsskap

Info angående betaling av medlemsskap

2019-03-14
t.mjaaland

I disse dager har alle medlemmer fått betalingsoppfordring for medlemskap av klubben. For noen familier har det blitt sendt ut en oppfordring om betaling for hvert enkelt medlem. Det riktige er kr 700 for familie, 400kr for aktivt medlem og 100kr for støttemedlem. Grunnen til at en del familier har fått krav for hvert enkelt familiemedlem, er en feil som skjedde ved overgang fra gammelt til nytt medlemssystem. Mange familier ble ikke knyttet sammen på riktig måte, men ble stående som enkeltvis familiemedlemmer i nytt register. Oddersjaa jobber med å få dette rettet opp.