Velkommen til årsmøte 20. mars!

Oddersjaa (hovedklubben) avholder årsmøte onsdag 20. mars kl 18 i Donnhuset. Velkommen

2019-03-13
t.mjaaland

Oddersjaa avholder årsmøte onsdag 20. mars kl 18 i Donnhuset. Det blir behandling av årsmøtesaker. I tillegg legger styret frem forslag om å vurdere en mer effektiv organisering av klubben.

Viktig tema blir hvordan Oddersjaa kan bidra til at talentene og de som vil satse mot toppen sammen med støtteapparatet får et bedre tilbud enn de har i dag. Årets sesong har vist at det går an å nå til topps også for de som vil satse her i sør.

Vi serverer pizza til medlemmene.

Årsmøtedok. på Klubbhuset.

Dagsorden

Velkommen!