Årsmøte i langrennsgruppa

Velkommen til årsmøte i langrennsgruppa på klubbhuset tirsdag 5.mars kl 18:00

2019-02-15
pr.omfjord

Årsmøte i langrennsgruppa i Oddersjaa

Tirsdag 05.mars kl 18:00 på Klubbhuset

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av dirigent og referent.
  3. Godkjenning av fullmakter.
  4. Valg av 2 personer til å signere protokollen
  5. Styrets årsberetning for 2018
  6. Regnskap 2018
  7. Budsjett 2019
  8. Innkomne forslag. 
  9. Valg. Forslag 

Leder : Per Rune Omfjord

Styremedlemmer: Aud Sørbø Ausland, Christina White, Stefan Lossius

Innkomne forslag må være sendt til langrennsmailen innen 01.mars 2019.