Vellykket rulleskirenn

Kristiasnsand Skifestival ble en kjempesuksess også i 2018.

2018-09-11
Tor Mjaaland

All skistjernene