Løypeutvalgets medlemmer

 

Leder:

Arne Hallvard Holte
Telefon 975 01 323
E-post: arnehhol@online.no

Medlemmer:

Ole Dag Myrstad og Siri Bjorvand