Helikoptertransport

Løypeutvalget skal lage 12 depoer, i Bymarka øst og vest, med materialer som skal brukes til å bygge broer. Transporten skal utføres av helikopter.

2018-02-18
siribjorvand

Vi skal frakte 1400 meter 1,5 x 6" i 17 hiv. Hvert hiv veier ca 250 kg. Totalvekta er på ca. 4250 kg.

Planen er at transporten skal utføre før påske.