oe.kallhovd 2018-09-18 18:57:03

Lisens

Oddersjaa er medlem av Agder og Rogaland skikrets. Startkontingent dekkes av Oddersjaa, men fra du er i 13årsklassen må du betale skilisens. Denne må utstedes av klubben før du fyller 13 år.