oe.kallhovd 2018-01-09 22:44:18

Treninger 2006 og eldre

Hovedregelen er løp/elghufs på mandager 18:00 med oppmøte i Jegersberg. Onsdag 18:00 rulleski med oppmøte på Kongsgårdbanen. Avvik kan forekomme, så det er viktig å følge med på planen: 

 

Fellestreninger våren 2019

 

Om vinteren flyttes treningsøktene hvor det er skiforhold. Avgjørelser rundt dette tas ofte på kort varsel. Meldinger om dette legges ut på Facebook-gruppen: 

Oddersjaa Langrenn 2006 og eldre

Styrkeprogrammene under er ment som vedlikeholdende og stabiliserende styrke som er fint å trene gjennom hele året. Kan tilpasses individuelt avhengig av alder, etc.

Ved spørsmål om fellestreninger gjene kontakt Ole Endrè Kallhovd, 48 10 64 44 / oe.kallhovd@gmail.com 

Styrkeprogram_Løpere