Styret i hoppgruppa

Leder av hoppgruppa er Jon Grindland
E-post: jgrindla@online.no

Mobil: 905 21 060

Trener for hoppgruppa er Steinar Møvik

Kontakt Steinar:
Mobil: 416 36 636